zo 19 nov 2017  om 10.45
Voorganger: R.H. Knijff
Viering en Maaltijd van de Heer

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover..... Zondag gaat onze nieuwe predikant ds. Roel Knijff voor het eerst voor in een reguliere viering, waarin tevens de Maaltijd van de Heer is opgenomen. Het markeert het begin van een hopelijk lange periode van fijne samenwerking, waarin we met elkaar in alle opzichten weer het genoegen mogen smaken van een eigen predikant. Ds. Knijff heeft inmiddels op enthousiaste wijze een begin gemaakt met zijn activiteiten voor onze gemeenschap. Zo staan er al diverse momenten gepland waarop hij bijeenkomsten met de diverse werkgroepen zal bijwonen. Wat zou het mooi zijn als we hem zondag met velen een warm welkom kunnen bereiden! 
Tenslotte wil ik ook vanaf deze plaats ds. Marlies Schulz ontzettend bedanken voor al het werk dat zij de afgelopen twee jaar als interim-predikant voor onze Lucaskerkgemeenschap gedaan heeft. Zij heeft zich geweldig voor ons ingespannen, geen moeite was haar teveel. Mede dankzij haar en onze talloze vrijwilligers heeft onze gemeenschap haar vitaliteit kunnen behouden. Gelukkig blijft zij voor zo’n anderhalf dagdeel per week voor ons behouden, waarvoor we heel dankbaar zijn.
Kees Meijll, voorzitter Sectieteam Lucaskerk.

terug