Wekelijks wordt het Lucasbericht verzonden naar een groot aantal mailadressen. Hierin is informatie te lezen over de viering van die zondag. Ook wordt er melding gemaakt van zaken die zo urgent zijn dat ze niet kunnen wachten tot de volgende editie van het kerkblad S'amen. Voor het aanleveren van kopij voor het Lucasbericht kunt u ons een mail sturen. Als u het bericht in CC stuurt aan ons info adres wordt het tegelijkertijd op de website geplaatst.
Persoonsgegevens dienen niet op onze openbare website te staan. Het Lucasbericht wordt daarom niet langer op de website gepubliceerd. Wilt u ook deze nieuwsbrief per mail ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door uw emailadres hier onder in te vullen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

E-mailadres: