In 2019 verschijn een nieuwe gezamenlijke zondagsbrief: "Samen op Zondag".
 
Deel van ons (communicatie) beleidsplan is dat vanaf 1 januari 2019 het Lucasbericht en de Kerkgroet niet meer apart gemaakt worden. De redacties zijn samengevoegd en er wordt voortaan één zondagsbrief uitgegeven voor de hele Protestantse Gemeente Breda. ‘Samen op Zondag’ vervangt de genoemde twee zondagsbrieven. Hierdoor zijn we als Protestants Breda voortaan beter van elkaars reilen en zeilen op de hoogte.
I.v.m. het opschonen van de lijst met abonnees die de nieuwsbrief via de mail ontvangen en de nieuwe privacy regels willen we u verzoeken u aan te melden voor de nieuwe  gezamenlijke(!) nieuwsbrief ‘Samen op Zondag’. 
Wij vragen u om één maal uw mailadres in te vullen op: https://www.pknbreda.nl/nieuwsbrief  (Volg deze link).

Namens de taakgroep communicatie van de Protestantse gemeente Breda hartelijk dank!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

E-mailadres:   

Reeds verstuurde nieuwsbrieven:

  1. Aanmelden Samen op Zondag