Lucasbericht 7 oktober 2018

De nieuwste editie van het Lucasbericht kunt u openen door op deze 
link te klikken.


Kopij voor het Lucasbericht kan worden gestuurd naar


Voor meer informatie over de Lucaskerk kunt u ook onze site bezoeken
http://www.lucaskerk.nl 

De Lucaskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Breda.