Lucasbericht 9 december

De nieuwste editie van het Lucasbericht kunt u openen door op deze link te klikken.

Kopij voor het Lucasbericht kan worden gestuurd naar


Voor meer informatie over de Lucaskerk kunt u ook onze site bezoeken
http://www.lucaskerk.nl

De Lucaskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Breda.